Rökning i Sverige

I Sverige röker vi relativt lite jämfört med många andra länder. Officiellt sett har vi dessutom det största antalet före detta rökare. Innan vi klappar oss själva på axeln och tycker att vi är duktiga så får man tänka på att en person som byter från rökning till snusning fortfarande räknas som en före detta rökare, även om personen får i sig samma mängd nikotin. Att rökning är dåligt för hälsa har konstaterat för väldigt länge sedan, redan vid 1964. Ändå blev det inte förbjudet för ungdomar och barn att köpa tobak förrän 1997. Tobaksbranschen är massiv och omsätter astronomiska summor. År 2012 hade Swedish Match, ett svenskt tobaksföretag, ett resultat på strax över fyra miljarder kr. Man räknar med att minst en tredjedel av världens vuxna befolkning är rökare.

 

Exakt vad är det jag får i mig?
Även om man vet att många av ämnena i cigaretterna är hälsofarliga så vet man inte alltid exakt vilka det är. Först och främst har vi tobak, en jordbruksprodukt som är resultatet man får när man torkar bladen från en tobaksplanta. Det finns många olika tobaksplantor som alla tillhör samma släkte, nicotiana. Detta för oss till ämnet nikotin. Det är ett beroendeframkallande ämne som ser till att hjärnan släpper ut endorfiner, vilket är hjärnans sätt att få oss att känna oss bra som en ”belöning”.Rökning i Sverige 1

 

Det finns mellan 3000 till 8000 olika kemikalier i tobaksrök, varav ungefär 60 är cancerframkallande. Hur kommer det sig att det finns så många olika ämnen i tobak kanske du undrar? Det gör det inte, åtminstone inte naturligt. Det är i den färdiga produkten, cigaretten, som man har lagt till, processerat och ändrat om så mycket att det finns en mängd nya ämnen som inte fanns där tidigare. Några av dessa cancerframkallande ämnen är krom, polonium-210, radon, vätecyanid, arsenik och bly.

 

Sjukdomar kommer som en följd
Man räknar med att 50 % av alla rökare kommer att dö på grund av en sjukdom som är relaterad med själva rökningen. Det behöver inte nödvändigtvis vara cancer utan kan även vara hjärtinfarkt, slaganfall eller lungsjukdom.