De farliga tillsatserna

För att locka nya tobaksbrukare av både cigaretter och snus tillsätter tobaksbolagen tusentals tillsatser till sina produkter. Framförallt ungdomar lockas börja röka och snusa på grund av smaktillsatser. På så sätt skapar tobaksbolagen trogna kunder som genom det beroende tillsatserna skapar gör att de ofta fastnar i ett livslångt beroende av cigaretter, tobak och snus.

Känner du till att en cigarett kan innehålla över tusen olika ämnen. Detta gäller även snus. Före år 1970 tillsattes inte några tillsatser i cigaretter.

 

Vanliga smaktillsatser
Till de vanligaste smaktillsatserna hör vanilj, choklad, lakrits, honung och olika frukter, men även olika slags kryddor.

Det är framförallt ungdomar i åldern 16-17 år spm utgör de största användarna av smaksatta cigaretter. Det visar undersökningar i flera länder. Från USA rapporteras att 17-åriga rökare röker tre gånger så mycket smaksatta cigaretter jämfört med rökare som är äldre än 25 år.

På grund av undersökningar som dessa har regeringarna i några länder infört restriktioner eller till och med förbud då det gäller användningen av smaktillsatser i tobaksprodukter.

 

Andra kemiska och organiska tillsatser
Tobaksbolagen kombinerar olika kombinationer av tillsatser i tobak.

Kakao tillsätts till exempel inte bara för att det ger en god smak. Då kakao tillsätts vidgas luftvägarna vilket gör att mer av röken tränger längre ner i lungorna. På så sätt exponeras kroppen mer för både nikotin och tjära.

Man tillsätter även ammoniak som frisätter mer nikotin och därför ger en kraftigare kick hos rökaren. Ammoniak används vanligtvis som rengöringsmedel. Man finner ammoniak i fönsterputs, hårfärg och ugnsrengöring, men även vid tillverkningen av handelsgödsel.

Man tillsätter även socker i cigaretter då röken blir mindre irriterande.De farliga tillsatserna 2

 

Svenskt snus
Det har skett en explosiv utveckling av snusvarumärken i Sverige. Enligt Swedish Match så tillverkade de ett tjugotal märken år 2000. Tack vare användningen av smaktillsatser finns det nu mer än 89 stycken, visar siffror från år 2013.

 

Det krävs ett starkt ledarskap för att införa restriktioner och förbud då det gäller användningen av tillsatser i tobaksprodukter, både i Sverige och globalt. Med en bra ledarskapsutbildning i grunden är det lättare att få gehör för både restriktioner och förbud, även i internationella sammanhang.