Stoppa rökningen

Kampen för att stoppa rökning har pågått under många år, men trots att alla risker är välkända går det trögt. De senaste 5 åren har rökningen i Sverige legat på samma nivå: ungefär 10% av befolkningen röker dagligen. Det gäller 11% för kvinnor och 9% för män. Ungefär lika många säger sig röka då och då. Det är bevisat att ungdomar med rökande föräldrar löper större risk att börja röka själv jämfört med ungdomar med icke-rökande föräldrar. Risken är upp till 3 gånger så stor. Därför måste ett rökfritt samhälle börja med goda, rökfria förebilder.

50% av rökare dör i följdsjukdom

Det talas ofta om nollvision inom trafiken, men det finns något som skövlar fler liv än vad trafikolyckor, självmord och narkotika gör tillsammans: rökning. Mer än 5200 personer – så många dör av rökning i Sverige varje år. Ytterligare 7000 personer lider av allvarliga sjukdomar som en följd av rökning, exempelvis KOL eller hjärt- och kärlsjukdomar. Statistiken säger att 50% av alla rökare kommer att dö i förtid på grund av en sjukdom som är relaterad till rökningen, till exempel cancer, stroke eller hjärtinfarkt. Rökning påverkar även utseendet och påskyndar det visuella åldrandet. Rökare kan räkna med tandlossning och en hud som är mer rynkig, glåmig och gulaktig än sina rökfria vänner.

Rökning i Sverige och världen

Sverige har en relativt låg andel rökande, sett till övriga världen. I Sverige räknas ungefär 20% av invånarna som rökare (röker dagligen eller då och då). Högsta andelen manliga respektive kvinnliga rökare i världen hittas i Östtimor där 61% av männen röker, och i Grekland där 35% av kvinnorna röker. Men även om rökningen i Sverige ses som liten när man ser till övriga världen innebär den fortfarande en stor belastning på vårdapparaten. Man kan se stor skillnad i rökning i Sverige vad gäller grad av utbildning: bland de med lägst utbildning röker 14% dagligen och bland de med eftergymnasial utbildning är motsvarande siffra 5%.