Rökförbud

Den 1 juni i år (2015) var det exakt tio år sedan Sverige införde rökförbud på restauranger, krogar och caféer i landet. Det betydde att forna tiders uppdelning av rummet i ”rökare” och ”icke rökare” inte längre var aktuella, eftersom alla rökare fick fimpa när de kom innanför dörren. cigarettes-83571_640

Det är dock fortfarande tillåtet att röka på uteserveringar, men i tioårsjubileets anda pågår just nu en utredning inför ett förslag om att förbjuda rökning även på uteserveringar. Utredningen leds av juristen Göran Lundhal, och beräknas vara klar den 1 mars 2016. Förslaget kommer från Sveriges ledande politiker, vilket innebär att det finns stöd för ytterligare förbud högt upp i landets ledning. Dessutom är majoriteten av den sittande riksdagen positiv till förslaget om förbud mot rökning på uteserveringar. Ett av problemen som måste utredas innan förslaget kan bli verklighet är hur man ska lösa rökning på trottoarer intill uteserveringarnas entréer, men annars tyder med andra ord allt på att ett utökat rökförbud kommer att vara lag om ett par år. Politikernas långsiktiga mål är ett rökfritt Sverige 2025, vilket i praktiken betyder att man vill att mindre än 5 procent av Sveriges befolkning röker dagligen.

Rökförbuden verkar också bli allt vanligare på alla håll i landet. På Skaraborgs sjukhus införde man till exempel ett totalt rökförbud, både inomhus och utomhus, redan för tretton år sedan. De har dock haft problem att få personalen att efterleva detta förbud, varför man nu satsar hårt på att få budskapet att nå fram. Man kommer bland annat att driva en kampanj för att informera personalen, som kommer att kosta runt 2 miljoner kronor. Detta är dock pengar som ledningen tror att man kommer att tjäna in i längden, då förbättrad patienthälsa blir en av följderna av ett förbud. Om förbudet inte efterlevs är sjukhuset berett att vidta arbetsrättsliga årgärder. Det ligger helt enkelt inte i tiden att röka.